Ons bestuur en hun functies

Ook ons bestuur zijn stuk voor stuk onbetaalde vrijwilligers

Ook ons bestuur bestaat uit uitsluitend onbetaalde vrijwilligers. En ze werken allemaal ook als chauffeur, bijrijder en/of centralist op de ambulance. Zo blijft het bestuur optimaal van de dagelijkse activiteiten op de hoogte. En kunnen ze goed invulling geven aan de verantwoordelijkheden.

De bestuursleden zorgen voor de dagelijkse leiding en het beleid. De gehele administratie (ritten-, personeels- en financiële administratie) wordt bijgehouden in een softwarepakket dat speciaal voor en in samenwerking met dierenambulances ontwikkeld is.

Onze penningmeester maakt ieder jaar een financieel jaarverslag dat wordt goedgekeurd door een onafhankelijke accountant. Verder wordt er ook jaarlijks een verslag gemaakt van de uitgeoefende activiteiten. Dit zijn de jaarverslagen van de afgelopen jaren:

Functie Eindverantwoordelijkheid Medeverantwoordelijkheid
Paula Huijskes Voorzitter Roostering
Kleding
Inkoop
Perscontacten
Automatisering (ICT)
Nieuwsbrieven
Centralistenbegeleiding
Personeelszaken (PZ)
Scholing & Opleiding
Public Relations (PR)
Technische Dienst (TD)
Vacature Vicevoorzitter
Vacature Eerste secretaris
Vacature Tweede secretaris
Vacature Eerste penningmeester
Vacature Tweede penningmeester
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011

Onze jaarverslagen bestaan uit drie delen: een verslag van het uitgevoerde beleid, voorzien van enige statistiek, de financiële verantwoording over het betreffende jaar en het beleidsplan voor het volgende jaar.

Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 van Dierenambulance Vianen e.o.

“Regeren is vooruitzien” is een bekend gezegde. Dat is ook van toepassing op een Dierenambulance. Dus vandaar dat wij via de knop hiernaast ons Meerjarenbeleidsplan bekend maken.