Ons bestuur en hun functies

Ook ons bestuur zijn stuk voor stuk onbetaalde vrijwilligers

Ook ons bestuur bestaat uit uitsluitend onbetaalde vrijwilligers. En ze werken allemaal ook als chauffeur, bijrijder en/of centralist op de ambulance. Zo blijft het bestuur optimaal van de dagelijkse activiteiten op de hoogte. En kunnen ze goed invulling geven aan de verantwoordelijkheden.

De bestuursleden zorgen voor de dagelijkse leiding en het beleid. De gehele administratie (ritten-, personeels- en financiële administratie) wordt bijgehouden in een softwarepakket dat speciaal voor en in samenwerking met dierenambulances ontwikkeld is.

Onze penningmeester maakt ieder jaar een financieel jaarverslag dat wordt goedgekeurd door een onafhankelijke accountant. Verder wordt er ook jaarlijks een verslag gemaakt van de uitgeoefende activiteiten. Dit zijn de jaarverslagen van de afgelopen jaren:…

Functie Eindverandwoordelijkheid Medeverantwoordelijkheid
Paula Huijskes Voorzitter Roostering
Kleding
Inkoop
Perscontacten
Centralistenbegeleiding
Personeelszaken
Nelly van Loenen Secretaris Centralistenbegeleiding Public Relations
Henk Bunders Penningmeester Automatisering (ICT)
Technische Dienst (TD)
Nieuwsbrieven
Franca Buyzer Algemeen bestuurslid Public Relations (PR)
Gerrit de Boom Algemeen bestuurslid Personeelszaken (PZ)
Scholing & Opleiding
Public Relations
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

Onze jaarverslagen bestaan uit drie delen: een verslag van het uitgevoerde beleid, voorzien van enige statistiek, de financiële verantwoording over het betreffende jaar en het beleidsplan voor het volgende jaar.