Ons bestuur en hun functies

Ook ons bestuur zijn stuk voor stuk onbetaalde vrijwilligers

Ook ons bestuur bestaat uit uitsluitend onbetaalde vrijwilligers. En ze werken allemaal ook als chauffeur, bijrijder en/of centralist op de ambulance. Zo blijft het bestuur optimaal van de dagelijkse activiteiten op de hoogte. En kunnen ze goed invulling geven aan de verantwoordelijkheden.

De bestuursleden zorgen voor de dagelijkse leiding en het beleid. De gehele administratie (ritten-, personeels- en financiële administratie) wordt bijgehouden in een softwarepakket dat speciaal voor en in samenwerking met dierenambulances ontwikkeld is.

Onze penningmeester maakt ieder jaar een financieel jaarverslag dat wordt goedgekeurd door een onafhankelijke accountant. Verder wordt er ook jaarlijks een verslag gemaakt van de uitgeoefende activiteiten. Dit zijn de jaarverslagen van de afgelopen jaren:

Dagelijks bestuur
Voorzitter Piet IJssels
Penningmeester Peter van Deelen
Secretaris Patty Zanoli
Algemeen Bestuurslid Paula Huijskes
Sponsoring/Donaties Helene de Bruijn

 

Operationeel Coördinatoren
Paula Huijskes
Gerrit de Boom
Regina Kroon
Anouk OostIndië
Vera Gijsbers-Visser
Bernard Wulfse
Susan Vervoorn

Onze jaarverslagen bestaan uit drie delen: een verslag van het uitgevoerde beleid, voorzien van enige statistiek, de financiële verantwoording over het betreffende jaar en het beleidsplan voor het volgende jaar.

“Regeren is vooruitzien” is een bekend gezegde. Dat is ook van toepassing op een Dierenambulance. Dus vandaar dat wij via de knop hiernaast ons Meerjarenbeleidsplan bekend maken.