Ons bestuur en hun functies

Ook ons bestuur zijn stuk voor stuk onbetaalde vrijwilligers

Ook ons bestuur bestaat uit uitsluitend onbetaalde vrijwilligers. Enkelen van hen werken ook als chauffeur, bijrijder en/of centralist op de ambulance terwijl anderen alleen de bestuursfunctie vervullen. Zo blijft het bestuur optimaal van de dagelijkse activiteiten op de hoogte. En kunnen ze goed invulling geven aan de verantwoordelijkheden.

De bestuursleden zorgen voor de algemene leiding en het algemene beleid. De dagelijkse leiding is in handen van onze 2 Operationele Coördinatoren. De gehele administratie (ritten-, personeels- en financiële administratie) wordt bijgehouden in een softwarepakket dat speciaal voor en in samenwerking met dierenambulances ontwikkeld is. (DAS Dieren Administratie Systeem)

Onze penningmeester maakt ieder jaar een financieel jaarverslag dat wordt gekeurd door een onafhankelijke accountant. Verder wordt er ook jaarlijks een verslag gemaakt van de uitgeoefende activiteiten. Dit zijn de jaarverslagen van de afgelopen jaren:

BestuurslidFunctie
Erik GostelieVoorzitter
Elly WeggemansSecretaris
Steven BronPenningmeester
Paula HuijskesAlgemeen Bestuurslid
Karin SmitAlgemeen Bestuurslid

 

Operationeel Coördinatoren
Paula Huijskes
Gerrit de Boom

Onze jaarverslagen bestaan uit drie delen: een verslag van het uitgevoerde beleid, voorzien van enige statistiek, de financiële verantwoording over het betreffende jaar en het beleidsplan voor het volgende jaar.

“Regeren is vooruitzien” is een bekend gezegde. Dat is ook van toepassing op een Dierenambulance. Dus vandaar dat wij via de knop hiernaast ons Meerjarenbeleidsplan bekend maken.