Word donateur

Geen enkele stichting kan zonder donateurs

Ik machtig Dierenambulance Vianen voor een donatie:

  Namens de dieren danken wij u hartelijk voor uw bijdrage!

  Ik doe zelf een eenmalige donatie

  U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer NL97RABO0125358490 t.n.v. Dierenambulance Vianen. Vergeet niet om uw adresgegevens en emailadres mee te sturen!

  Of neem ons op in uw testament…

  Toegegeven, het is niet iets om dagelijks bij stil te staan. Maar wanneer u toch overweegt om een testament te maken, denk dan ook eens aan Dierenambulance Vianen. Mocht u ons bij legaat willen gedenken of ons tot (mede-)erfgenaam willen benoemen, informeer dan bij de notaris hoe u dat het beste kunt regelen.

  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

  De Stichting staat bij de Belastingdienst (zoek op Dierenambulance Vianen met als vestigingsplaats Hagestein) geregistreerd als een ANBI met RSIN nummer 806146709. Hiervoor moet de stichting aan allerlei voorwaarden voldoen. Gewone of periodieke giften aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Op de website van de belastingdienst kunt u de voorwaarden vinden.

  Word donateur