Disclaimer van onze website

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Algemeen

Stichting Dierenambulance Vianen en omstreken, hierna te noemen DAV, verleent u hierbij toegang tot de dierenambulancevianen.nl website en publiceert hier informatie, bestaande uit teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de DAV en derden zijn aangeleverd. DAV behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment kopij te weigeren, te redigeren, in te korten, de inhoud aan te passen of delen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op dierenambulancevianen.nl opgenomen informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid (in de ruimste zin des woords) of actualiteit. De aangeboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DAV. De aansprakelijkheid van DAV voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de aangeboden informatie is uitgesloten. Gebruikers kunnen zelf inhoud aanleveren voor dierenambulancevianen.nl. DAV oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. DAV zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het info@dierenambulancevianen.nl adres.

Auteursrechten

Aanbieders van publicaties worden uitdrukkelijk gewezen op de bepalingen van de Auteurswet. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze publicaties liggen bij DAV. Kopieëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze publicaties is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DAV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke publicaties anders aangegeven is.