Onze organisatie

Meer dan chauffeurs, bijrijders en centralisten alleen

Wij zijn de dierenambulance voor de gemeenten Vijfheerenlanden, Culemborg, Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam. Onze Meldkamer is 24/7 bemand en we staan met onze ambulances 7 dagen in de week 24 uur per dag voor u en de dieren klaar. Dit doen wij met een groot team van onbetaalde vrijwilligers.

Onze medewerkers zijn goed getraind voor het dierenambulancewerk. We geven eigen interne trainingen voor (nieuwe) vrijwilligers. Maar ook opfriscursussen voor de collega’s vinden regelmatig plaats. Daarnaast maken wij ook gebruik van externe cursuscentra. Intern geven we meer dan 45 cursussen.

Vaak komt u in contact met onze vrijwilligers aan de telefoon (meldkamer-centralisten) en op de ambulances (chauffeurs en bijrijders). Maar achter de schermen zijn veel meer vrijwilligers actief.

Zo hebben wij een eigen technische dienst voor onderhoud aan alles wat in, op of aan onze ambulances zit. Onze public relations groep zorgt voor drukwerk (huisstijl), website, social media (Facebook, Instagram, Twitter / X, YouTube, TikTok, e.d.) en presentaties op scholen en aanwezigheid op open dagen. We hebben eigen (mobiele) telefonie expertise in huis, en ook een ICT’er voor de techniek achter internet applicaties.

Stichting DierenLot

Ook hebben we een eigen mortuarium waar u geheel gratis afscheid kan komen nemen van uw overleden huisdier. Om u zo netjes mogelijk afscheid van uw geliefde dier te laten nemen hebben we een hechtteam die beschadigingen en wonden aan uw overleden huisdier zeer netjes voor u opknappen en ook dat is geheel gratis.

Ons opbaar- en afscheidsteam is er in getraind om u bij te staan tijdens het afscheid nemen.

Uiteraard kunnen wij ook het vervolg voor u regelen. Of het nu gaat om thuis begraven, destructie, crematie, natuurbegraafplaats of resoneren, ons team kan u in alles voorlichten en adviseren.

Ook krijgen we een eigen tuinteam die de 1600mtr2 aan groente-,kruiden- en fruittuin gaan beheren. De groenten en kruiden die van deze tuin afkomen gaan naar de vrijwilligers en wat we teveel hebben gaat naar de voedselbank in Culemborg. Van het fruit wat van de bomen komt gaan we 2 sapjes laten persen die op de markt gebracht gaan worden. De opbrengst hiervan komt dan weer ten goede aan de dieren.

Een Foto- , Film en Drone team gaat zorgen voor mooie beelden en foto’s van vrijwilligers in actie maar ook gaan zij helpen bij zoekacties naar vermiste dieren.

Op ons honk komt ook een kleinschalige dierenartsenpraktijk die gebruikt zal gaan worden voor castraties, sterilisaties, kleine ingrepen en check-ups. Met 4 dierenartsen (vrijwilligers) zijn wij als dierenambulance zeer blij en kunnen we binnenkomende dieren snel en adequaat helpen.

En dan vergeten we bijna nog de mensen die onze bedrijfskleding verzorgen, personeelszaken, boekhouding, secretariaat, enz. onder hun hoede hebben en het dagelijks bestuur voor hun rekening nemen. U merkt dat er heel wat bij komt kijken om onze continuïteit in dienstverlening te waarborgen.

Onze Stichting is er één zonder winstoogmerk en staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN nummer 806146709. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van de Belastingdienst en zoek hierbij op “Dierenambulance Vianen” met als vestigingsplaats “Culemborg“.

Om deze ANBI registratie te verkrijgen en te behouden moet de stichting aan allerlei voorwaarden voldoen. Het doel hiervan is om het vertrouwen van het publiek in goede doelen te bevorderen. Gewone of periodieke giften aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Op de website van de belastingdienst kunt u de voorwaarden vinden.