Onze organisatie

Meer dan chauffeurs, bijrijders en centralisten alleen

Wij zijn de dierenambulance voor de gemeenten Vijfheerenlanden, Culemborg, Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam. Wij staan 7 dagen in de week 24 uur per dag voor u en de dieren klaar. Dit doen wij met een groot team van onbetaalde vrijwilligers.

Onze medewerkers zijn goed getraind voor het dierenambulancewerk. We geven eigen interne praktijk trainingen voor nieuwe medewerkers. Maar ook opfriscursussen voor de meer ervaren collega’s vinden regelmatig plaats. Daarnaast maken wij ook gebruik van externe cursuscentra.

Stichting DierenLot

Vaak komt u in contact met onze vrijwilligers aan de telefoon (centralisten) en op de ambulances (chauffeurs en bijrijders). Maar achter de schermen zijn veel meer vrijwilligers actief.

Zo hebben wij een eigen technische dienst voor onderhoud aan alles wat in, op of aan onze ambulances zit. Onze public relations groep zorgt voor drukwerk (huisstijl), website, social media (Facebook) en presentaties op scholen en aanwezigheid op open dagen. We hebben eigen (mobiele) telefonie expertise in huis, en ook een ICT’er voor de techniek achter internet applicaties.

En dan vergeten we bijna nog de mensen die onze bedrijfskleding verzorgen, personeelszaken, boekhouding, secretariaat, enz. onder hun hoede hebben en het dagelijks bestuur voor hun rekening nemen. U merkt dat er heel wat bij komt kijken om onze continuïteit in dienstverlening te waarborgen.

Onze Stichting is er één zonder winstoogmerk en staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN nummer 806146709. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van de Belastingdienst en zoek hierbij op “Dierenambulance Vianen” met als vestigingsplaats “Hagestein“.

Om deze ANBI registratie te verkrijgen en te behouden moet de stichting aan allerlei voorwaarden voldoen. Het doel hiervan is om het vertrouwen van het publiek in goede doelen te bevorderen. Gewone of periodieke giften aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Op de website van de belastingdienst kunt u de voorwaarden vinden.