Privacystatement Stichting Dierenambulance Vianen e.o.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemeen

Indien u telefonisch contact opneemt met de Stichting Dierenambulance Vianen e.o. omdat u een melding wilt doorgeven omtrent een dier in nood waarvoor wij moeten uitrijden dan zal onze centraliste vragen naar uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. Deze gegevens zullen wij na de rit niet verder opnemen in onze administratie en zullen dit beperken tot alleen uw adresgegevens zonder huisnummer.

Stichting Dierenambulance Vianen e.o. legt alleen gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres) ter;

  • Uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift.
  • Bij het registreren van een gevonden dier, een taxirit of bij het plaatsen van een vangkooi, en omdat u daarvan een factuur wenst te ontvangen,
  • Of indien de Stichting Dierenambulance Vianen e.o. op uw verzoek een presentatie dient te geven op een door u gewenste locatie in ons werkgebied.

Uw gegevens worden lokaal bij de penningmeester opgeslagen en beveiligd door middel van een firewall.

Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u, nadat wij van u schriftelijke toestemming hebben gekregen, te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als u op een later tijdstip deze informatie niet meer wenst te ontvangen kunt u dit schriftelijk of per email melden aan: Stichting Dierenambulance Vianen e.o., t.a.v. het Bestuur, Parallelweg Oost 27, 4103 ND  Culemborg of via info@dierenambulancevianen.nl.

Links met andere websites

Op de site van Stichting Dierenambulance Vianen e.o. treft u een aantal links naar andere websites. Stichting Dierenambulance Vianen e.o. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Lees hiervoor de privacystatement van de site die u bezoekt.

Gebruik van Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

Derden

Stichting Dierenambulance Vianen e.o. zal de informatie niet met derden delen, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk met u overeengekomen is of op verzoek van een gerechtelijk bevel, overheidsbesluit of op de grond van de wet. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dierenambulance Vianen e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierenambulancevianen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
t.a.v. het bestuur
Parallelweg Oost 27
4103 ND  Culemborg

info@dierenambulancevianen.nl

Wijzigingen

Privacybeleid Stichting Dierenambulance Vianen e.o. Versie 22 mei 2018.

Stichting Dierenambulance Vianen e.o. houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacybeleid.

Door gebruik te maken van onze diensten, geeft u aan akkoord te gaan met de bijgewerkte privacy voorwaarden. Wilt u weten welke informatie u met ons deelt of op welke manier wij uw gegevens gebruiken? Neem dan contact met ons op via info@dierenambulancevianen.nl