Persbericht n.a.v. Rapport Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag inzake klachten over ongewenst gedrag binnen onze organisatie, willen wij als bestuur van de Stichting Dierenambulance Vianen en omstreken het volgende verklaren:

Uit het rapport is naar voren gekomen dat bepaalde situaties voor een aantal vrijwilligers niet in lijn waren met de waarden en normen die wij als organisatie nastreven. Wij betreuren de impact die dit heeft gehad op de betrokkenen en nemen de verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige werkomgeving.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft het bestuur maatregelen genomen om ons beleid en procedures ten aanzien van ongewenst gedrag onder de loep te nemen. Onze medewerkers worden geattendeerd op het herkennen en voorkomen van ongewenst gedrag. Daarnaast implementeren wij een gedragscode om een cultuur van respect te bevorderen.

Wij willen benadrukken dat iedereen bij de Dierenambulance zich met hart en ziel inzet voor de zorg en het welzijn van dieren. Ondanks de uitdagingen die dat met zich meebrengt, zijn onze toegewijde vrijwilligers dagelijks bezig met het verlenen van noodhulp aan dier en mens. Wij waarderen het werk van onze vrijwilligers ten zeerste en blijven vastberaden om de werkomstandigheden te optimaliseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het bestuur van de Dierenambulance Vianen e.o.

info@dierenambulancevianen.nl