Belevenissen van een Centralist in Hak-al 01-2024

De Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o. (NVWC) is een bruisende vereniging van vrijwilligers die zich met hart en ziel voor de natuur inzetten. Voor alle facetten van de natuur om precies te zijn. De NVWC organiseert activiteiten die openstaan voor iedereen, ook niet-leden dus.

De link naar Dierenambulance Vianen e.o. is dan ook snel gelegd.

In de Hak-al, het verenigingsblad van de NVWC is een rubriek – Daarom Dierenambulance – opgenomen die helemaal in het teken staat van de dagelijkse gang van zaken bij Dierenambulance Vianen e.o. Deze keer ook een eerste kennismaking met de werkzaamheden die volgen nadat de ambulances terugkomen naar het Honk en met De Toevlucht, de stichting die in het wild levende dieren opvangt die hulp nodig hebben.