Let op aan wie u doneert…!!!

Is wel duidelijk naar wie uw geld gaat?

De afgelopen maanden hebben wij, Stichting Dierenambulance Vianen en omstreken, regelmatig vragen gekregen van mensen in ons werkgebied, die in de veronderstelling waren dat ze door ons benaderd waren met het verzoek om een donatie te doen. En die er uiteindelijk achter kwamen dat dit om een andere dierenambulance ging. Wij hopen met deze brief duidelijkheid te bieden.

Stichting Dierenambulance Vianen en omstreken is al bijna 17 jaar “De Dierenambulance” die in opdracht van vijf gemeenten, namelijk Vijfheerenlanden, Culemborg, Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam hulp biedt aan dieren in nood.

De Stichting is een geregistreerde ANBI met ruim 65 vrijwilligers. En de stichting doet zonder winstoogmerk en met uitsluitend onbetaalde vrijwilligers dit werk. Hiertoe zijn contracten afgesloten met de hierboven genoemde gemeenten.

Echter, enige tijd geleden heeft een ex-vrijwilliger ook een Dierenambulance opgericht die Lek en Linge heet. Deze man probeert door fondsenwerving genoeg geld bijeen te krijgen om in ons gebied een tweede dierenambulance-organisatie te kunnen gaan draaien.

Veel particulieren en bedrijven zijn door hem benaderd met het verzoek te doneren aan “De Dierenambulance”. Aan deze oproep hebben veel mensen gehoor gegeven. Om er dan achteraf achter te komen dat ze met een andere dierenambulance te maken hadden dan ze dachten.

Het staat u uiteraard vrij om te doneren aan iedere organisatie die u een warm hart toedraagt. Maar wij achten het raadzaam om u te informeren dat voornoemde activiteiten niets met onze stichting te maken hebben. En dat eventuele donaties ook niet ten goede komen aan onze werkzaamheden. Let op aan wie u geeft!

Let op; Een van onze dierenambulances

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zo kunt u een zorgvuldige afweging maken bij aanstaande verzoeken om bekendheid of donaties.